Nieuwsbrief 5

Nu ook de  informatieavond in Maasland achter de rug is gaan we langzaam maar zeker richting de realisatie van ons eerste dak. Nog elke week druppelen aanmeldingen binnen. We zitten nu ongeveer op 600 energieaandelen. Voor ons eerste project is dat een mooi aantal al kunnen er ook nog wat bij. Dus twijfelt u nog, meld u dan snel, want we verwachten rond de zomer de zonnepanelen te gaan plaatsen.

Subsidie

EnergieC Midden-Delfland is, kijkend naar vele andere coöperaties in het land die met de postcoderoos werken snel van start gegaan.

Dankzij de opstartsubsidies van de gemeente Midden-Delfland, fonds 1818, duurzaamheidsfonds Rabobank en de subsidieregeling “lokale initiatieven” van de provincie Zuid-Holland hebben we de wervingscampagne kunnen opstarten, de leden en financiële administratie kunnen inrichten en zijn we gestart met de technische onderzoeken.

Via de voorinschrijvingen hebben zich voldoende deelnemers gemeld. Maar we kunnen op ons eerste gezamenlijk dak nog wel meer zonnepanelen kwijt. Schrijf u in via onze website. 
 
Informatieavonden

Veel van de vragen op de 3 voorlichtingsavonden gingen over het verwachte rendement. Behalve het duurzaamheidsaspect is dit natuurlijk een heel belangrijk argument. Door de zekerheid van het terugontvangen van de (ongeveer 12 cent per kWh) een zekere opbrengst waardoor de panelen na ongeveer 9 a 10 jaar terugverdiend hebben en u nog 6 jaar gratis stroom ontvangt!  Gemiddeld een rendement van ongeveer 5%, meer dan op uw spaarrekening!

De elektriciteit die opgewekt is wordt  verkocht aan een elektriciteit leverancier, de opbrengst hiervan, na aftrek van de kosten als verzekeringen, dakvergoeding etc komt ook ten goede aan de leden van de coöperatie. We krijgen ook de  BTW van de zonnepanelen terug, dus van uw energieaandeel kunt al in een jaar weer een deel terug ontvangen.  Het uitbetalen van deze winst is echter een beslissing van eigenaren van de coöperatie (van elke deelnemer dus, niet van het bestuur). Vandaar dat wij in onze berekeningen uitgaan van het zekere aspect, de energiebelasting, voor de overige uitbetaling mag u straks, als deelnemer, zelf meebeslissen via de ledenraadvergadering.

Nu we genoeg voorinschrijvingen binnen hebben kunnen over gaan tot de definitieve inschrijving. Voordat we deze stap kunnen zetten moeten we alle gegevens van het project, zo helder en transparant mogelijk in een informatiebrochure zetten. Daarna kunnen de we de definitieve inschrijvingen op zetten. U krijgt van ons dan een bericht met wat wij dan van u vragen om te doen. U heeft dan een paar weken de tijd om u definitief in te schrijven en te betalen. Daarna kunnen wij opdrachtgeven aan de installateur om de zonnepalen te plaatsen. Op de website (bij het inschrijfformulier staat een tool waarmee u kunt uitrekenen hoeveel zonnepanelen u nodig heeft om u eigen verbruik te dekken. Zie  https://energiecmiddendelfland.nl/ik-doe-mee

Doet uw eigen leverancier mee?

EnergieC Midden-Delfland maakt een afspraak met een energieleverancier, dat zíj voor de verrekening zorgt van de teruggave energiebelasting in de Postcoderoosregeling. De meeste  energieleveranciers werken mee aan de regeling  Zie hiervoor deze link.

Als uw energieleverancier niet bij dit lijstje staat raden we je wel aan om na te vragen bij je energieleverancier of zij energiecoöperatie ondersteunen, zo niet dan is het beter om van energieleverancier te veranderen, want anders kunt u niet profiteren van de teruggave van de energiebelasting. U krijgt namelijk deze teruggave terug via uw energieleverancier. Wij leveren jaarlijks aan uw energieleverancier aan hoeveel energie u via de coöperatie hebt opgewekt. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Bedrijven/klein verbruikers

We merken dat er belangstelling bestaat bij kleine bedrijven (winkels, advieskantoren, kappers, snackbars, zzp-ers et cetera) om zich aan te sluiten. Dat kan ook. Bedrijven (snackbars winkels, etc etc) kunnen tot maximaal 10.000 kWh meedoen, wat is mooier dan een goed rendement ontvangen en ook nog een sticker op u deur kunnen plakken met de vermelding dat u producten met uw eigen Midden-Delflands zonne-energie worden gemaakt. Speciaal voor deze groep is een informatiefolder in ontwikkeling.
Maar u kunt zich natuurlijk al wel voorinschrijven bij ons.