0

Daken

0

Blije leden

0

Aangevraagde zonnedelen

0

Verwachte opbrengst
eerste dak (KWH/Jaar)

Energie van
Van Dorp caravanstalling
EnergieC geeft Energie!
Samen maken we het verschil!
Geef ons je dak..
Slider

Samen maken we het verschil!

1+1=3 dat is logisch, want samen komen we verder

EnergieC Midden-Delfland zet zich met volle overtuiging en veel energie in voor duurzaamheid. We willen een beweging op gang brengen. Voor en door bewoners van onze mooie groene gemeente Midden-Delfland. Iedereen kan lid, of beter gezegd aandeelhouder, zijn van onze coöperatie.

Wat ons verbindt, is een gezamenlijk doel; een energieneutraal Midden-Delfland. Wij gaan ons inzetten om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken in Midden-Delfland en de baten eerlijk te verdelen. Naast energie opwekken, gaan we ook adviseren hoe we met zijn allen minder energie kunnen gebruiken.
Mooi toch? Doet u mee?

Het bestuur

Samen, met volle overtuiging en veel energie!

Als energiecoöperatie beschikken we over een statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin staat hoe wij als coöperatie handelen. Natuurlijk heeft onze coöperatie ook een gezicht in de vorm van het bestuur dat zich graag aan u voorstelt.

Matthijs Beke

Voorzitter

Veranderingen beginnen bij jezelf. De verandering naar gebruik van duurzame energie dus ook. Maar ik geloof er ook in dat we met elkaar we meer kunnen bereiken. Ik krijg energie om samen met anderen te werken aan de verbetering van je eigen omgeving. Dat is ook waarom ik mij wil inzetten voor een duurzamer Midden-Delfland. Want iedereen moet uiteindelijk een bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsopgave.

Ons huis is al van het gas af. Op het dak liggen 15 zonnepanelen. Maar we verbruiken ook nog elektriciteit uit het net. Het zou mooi zijn als we dat lokaal met elkaar duurzaam kunnen opwekken. 

Elly de Jong-Hoogendoorn

Secretaris

Thuis in Den Hoorn, samen met mijn echtgenoot Dick, en met mijn zoon, dochter, schoonzoon en kleinkinderen in de buurt voel ik me rijk dat ik in Midden-Delfland mag wonen.

Naast mijn dagelijkse baan bij Trimension BV (trainingsbureau voor crisismanagement) ben ik sinds 2001 actief betrokken geweest bij de Midden-Delflandse politiek, als gemeenteraadslid en later als fractievoorzitter. Als vrijwilliger ben ik actief bij het netwerk “voor elkaar”. En toch, het bestuurswerk blijft trekken op zoek gegaan naar mogelijkheden alternatieve energie te benutten, raakte ik betrokken bij de Lokale Energie Coöperatie.

Prettige bijkomstigheid, een enthousiast en leuk team, ook veel jonge werkgroepleden en genoeg te doen! Een prima initiatief waar ik me graag de komende jaren voor inzet.

Kees Haring

Penningmeester

Geboren en getogen Schipluidenaar, getrouwd met Marlen uit Den Hoorn en vader van drie zonen die in Maasland geboren zijn.

Van beroep ben ik ondernemer en bouwkundige. In de herfst van mijn leven, alwaar de zon nog volop schijnt, vind ik het fijn om een druk, actueel en actief bestaan te hebben. Aangekomen waar ik ben ga ik steeds meer kijken naar de generatie die verder zal gaan met hetgeen wij achter zullen laten. Willen we de kwaliteit van ons bestaan behouden of verbeteren dan moeten we op een andere wijze met energie omgaan. De energie transitie is een feit en ik vind het fantastisch om, als vrijwillig medewerker van deze coöperatie, mijn steentje bij te dragen.

Roald Brouwer

Bestuurslid

Twee jaar geleden zijn wij als gezin in Schipluiden komen wonen. Geweldig om zo in de randstad alsnog lekker rustig te kunnen wonen in het groen, met veel vertier in de nabijheid. Mijn achtergrond en interesses liggen in geologie, geochemie, techniek, olie & gas en energie. Zowel beroepsmatig als ook privé ben ik vrijwel dagelijks bezig met de energieproblematiek, zowel die van nu als die van de toekomst.

De energie transitie is zowel zeer intrigerend alsook urgent en toen er op een inloopavond van de gemeente vrijwilligers gevraagd werden voor de op te richten Energie Coöperatie in Midden Delfland heb ik me dan ook direct aangemeld om er ook op lokale schaal aan mee te gaan helpen. Inmiddels zijn een we aantal maandjes verder en de formele oprichting is nu een feit. Ik kijk ernaar uit om een breed scala aan duurzame projecten mee te helpen opzetten waar we als gemeente en bewoners van Midden Delfland trots op kunnen zijn!

Roald Arkestijn

Bestuurslid

Ik woon in Maasland met mijn vrouw Joyce en twee dochters Liz en Luna. Voor mijn werk hou ik me al jaren bezig met de energie transitie, eerst vanuit Shell en nu vanuit Eneco.

De reden om een energie coöperatie op te richten is tweeledig: Onze omgeving zal hoe dan ook te maken krijgen met de inpassing van duurzame energie. Om te zorgen dat de inwoners hier invloed op hebben en tegelijkertijd ook van kunnen profiteren, is het belangrijk om het initiatief te nemen met een energie coöperatie. De tweede reden is het katalyseren van verandering door samen te werken. Zo kunnen we de diversiteit van mensen in onze gemeente inzetten om echt impact te hebben. In het bestuur zal ik me voorlopig richten op twee dingen; als aanspreekpunt in de coöperatie voor de kern Maasland. Hiernaast wil ik me inzetten om, naast het opwekken van groene elektriciteit, de huizen en bedrijven van het aardgas af te krijgen.

Onze vrijwilligers

Ben Olierook

Accountmanager Lokale Energieprojecten bij Greenchoice

Ivo van der Kolk

Technical Sales Manager

Coen Bernoster

Adviseur Energietransitie

Onze partners

Gemeente Midden-Delfland

Onze gemeente ondersteunt EnergieC MD met een subsidie voor aanloop kosten zoals oprichting, promotie en deze website.

Daarnaast heeft onze cooperatie een plaats aan tafel in de 'van gas los' planvorming in onze gemeente. Hiermee kunnen we onze leden een stem geven in de tot standkoming van een plan om van aardgas los te gaan.

Provincie Zuid-Holland

De provincie ondersteunt EnergieC MD met een subsidie voor aanloop kosten en om de voorbereidingen van het eerste dak uit te voeren.

Rabobank Midden-Delfland

Ook de cooperatieve Rabobank ondersteunt deze cooperatie middels financiele ondersteuning.

Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij onder andere door het financieel ondersteunen van EnergieC Midden-Delfland.