Energie van
Van Dorp caravanstalling
EnergieC geeft Energie!
Samen maken we het verschil!
Geef ons je dak..
Slider

Veel gestelde vragen

Er zijn meerdere redenen om lid te worden van onze organisatie. De voornaamste reden is om zelf duurzame energie op te wekken. Wij bieden eenieder in Midden-Delfland de mogelijkheid om evenveel energie op te wekken als hij/zij nu verbruikt.

Het is verstandig om nooit meer zonnedelen te kopen dan dat je eigen energieverbruik op jaarbasis is.

Dus stel je energieverbruik is 3.450 kWh per jaar dan is het verstandig om niet meer dan 35 aandelen te kopen.

 

een rekenvoorbeeld:

1aandeel circa 90 KWh op jaarbasis€ 105 
2aandelencirca 180 KWh op jaarbasis€ 210 
5aandelencirca 450 KWh op jaarbasis€ 525 
8aandelencirca 720 KWh op jaarbasis€ 840 
10aandelencirca 900 KWh op jaarbasis€ 1.050 
15aandelencirca 1350 KWh op jaarbasis€ 1.575 
20aandelencirca 1800 KWh op jaarbasis€ 2.100 
25aandelencirca 2250 KWh op jaarbasis€ 2.625 
30aandelencirca 2700 KWh op jaarbasis€ 3.150 
35aandelencirca 3150 KWh op jaarbasis€ 3.675 
40aandelencirca 3500 KWh op jaarbasis€ 4.200 

We starten met een project als we voldoende paneeldelen hebben verkocht. Daarvoor hebben we al een aantal onderzoeken verricht en weten we of de locatie geschikt is voor zonnepanelen. Natuurlijk hebben we ook afspraken vastgelegd met de eigenaar van het dak. Als dit bekend is, dan kan iedereen inschrijven op het project. Als we voldoende inschrijvingen hebben, dan geven we een installateur opdracht om de installatie te realiseren. Vanaf het moment dat we energie opwekken met de installatie, is het project gestart en zien onze leden daar voordeel van.

Het mooie van onze gemeente is dat elk huishouden of bedrijf binnen Midden-Delfland kan aansluiten bij EnergieC Midden-Delfland en mag intekenen op energieaandelen. Alle postcodegebieden in de gemeente vallen binnen de systematiek van de Postcoderoosregeling. Dit zijn de postcodes die recht hebben op een teruggave op de energiebelasting:

postcoderoos 2636MD

De coöperatie financiert een project door de inleg van de leden. Een energieaandeel is gebaseerd op de gehele kostprijs van de installatie. Een project kan niet eerder van start gaan, voordat het gehele project door de leden is gefinancierd. De leden betalen vooraf aan de coöperatie, zodat de coöperatie ook de rekeningen kan betalen van de leveranciers.

Vanuit onze exploitatiemodellen blijkt dat een lid een project binnen de 9-10 jaar kan terugverdienen. Natuurlijk hangt dit van het een en ander af, zoals de prijs van stroom. Momenteel komt een groot deel van de inkomsten voor de leden uit de teruggave van de energiebelasting (11,93 cent per kWh in 2019). Wij verkopen de duurzaam opgewekte energie aan een energieleverancier. De opbrengst daarvan maken wij over aan de leden. Conclusie: gedurende de looptijd van 15 jaar heb je naast een investering in duurzame energie ook een financieel voordeel. In het figuur hieronder zijn de geldstromen uitgebeeld.

postcoderoosregeling

De teruggave van de energiebelasting loopt via je eigen energieleverancier. De energiecoöperatie levert elk jaar een overzicht van de opgewekte hoeveelheid elektriciteit aan bij je energieleverancier. De energieleveranciers verrekenen dit met jou. Je krijgt alleen de energiebelasting terug over de elektriciteit die je zelf hebt verbruikt. We geven dan ook het advies om niet meer zonneaandelen te nemen dan nodig is voor je eigen verbruik.

Als je energieaandelen bij de energiecoöperatie hebt, ben je ook lid. Jaarlijks betaal je een klein bedrag als contributie voor jouw lidmaatschap, (ongeveer €10,-). Daar staan de opbrengsten van de zonnepanelen en de teruggave van de energiebelasting tegenover.

Wat zijn de risico’s? Te denken valt aan schade door weersinvloeden, vandalisme of andere risico’s. Wij nemen als energiecoöperatie voorzorgsmaatregelen, verrichten onderzoek en verzekeren de installaties. De prijs voor energie en de belastingen zijn variabel, als deze dalen dan kan de terugverdientijd oplopen. Bij faillissement zijn de leden van de coöperatie uitgesloten. Eerlijk is eerlijk; dan zijn we wel onze zonnepanelen kwijt. Maar niet gewanhoopt, in een coöperatie beslis je zelf mee.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens. Het is ons speerpunt om alleen over de hoofdnodige gegevens van u te beschikken. Als u uw lidmaatschap opzegt bij de energiecoöperatie, zullen we uw gegevens zo snel mogelijk verwijderen als wettelijk is toegestaan met bewaartermijnen. U kunt hierover meer lezen in onze privacyverklaring.

Nee dat hoeft niet persé. EnergieC Midden-Delfland maakt een afspraak met een energieleverancier, dat zíj voor de verrekening zorgt van de teruggave energiebelasting in de Postcoderoosregeling. Er zijn al diverse energieleveranciers die hieraan meewerken, zie hiervoor de onderstaande link. https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee

Als uw energieleverancier niet bij dit lijstje staat raden we je wel aan om na te vragen bij je energieleverancier of zij energiecoöperatie ondersteunen.

We zijn vrijwilligers met een hart voor duurzaamheid. We werken aan het beschikbaar stellen van duurzame energie voor iedereen in Midden-Delfland. Succes daarin inspireert ons het werk voort te zetten. We willen meer daken van zonnepanelen voorzien en andere projecten starten om onze gezamenlijke omgeving duurzamer te maken. Op die positieve energie drijft onze organisatie en haar leden.

De Gemeente Midden-Delfland heeft de EnergieC Midden-Delfland financieel ondersteund bij de oprichting. Ze ziet het als een zaak van algemeen belang en onze energiecoöperatie helpt de gemeente bij het verwezenlijken van de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.